De eigenschappen van een verrekijker uitgelegd

Vergrotingsfactor en objectiefdiameter

Wanneer je een verrekijker gaat aanschaffen, dan zie je bij de beschrijving twee getallen staan (bv. 7×50 of 10×42). De eerste van deze twee getallen staat voor de vergrotingsfactor. Hiermee wordt aangegeven hoeveel keer een beeld dichtbij wordt gehaald. Met een vergroting van 7x wordt alles dus zeven maal zo dichtbij gehaald dan de werkelijkheid. Wanneer een dier op 70 meter staat, dan lijkt het hierdoor dus alsof deze op 10 meter staat. Het tweede getal staat voor de objectdiameter. Hoe groter de waarde van dit getal, hoe meer licht er binnenvalt in de kijker. Bij gebruik in de duisternis is het dus aan te raden om een grotere diameter te kiezen.

Uittredepupil

De uittredepupil staat voor de grootte van de opening waardoor het licht op de pupil valt. Hoe groter deze is hoe meer licht er naar binnen komt in de pupil. De pupil van het menselijk oog wisselt tussen de 2mm en 7mm (oudere mensen max. 5 mm. Wanneer je de verrekijker hoofdzakelijk overdag gaat gebruiken, volstaat een kleinere opening. De waarde van de uittredepupil kan je eenvoudig berekenen door de objectdiameter te delen door de vergrotingsfactor. Met een verrekijker van 7×50 heb je dus een uittredepupil van 7,15mm.

Schemergetal

De prestaties van een verrekijker worden vaak uitgedrukt in het schemergetal. Kort gezegd geldt: hoe hoger dit getal is hoe beter de verrekijker presteert onder ongunstige lichtomstandigheden. Dit getal kan uitgerekend worden door de vergrotingsfactor met de objectdiameter te vermenigvuldigen en vervolgens hieruit de wortel te trekken (√7×50). Voor een verrekijker van 7×50 betekent dit een schemergetal van 18,7.

Lichtsterkte

De lichtsterkte is bepalend voor de helderheid van het beeld dat door de kijker wordt weergegeven aan de gebruiker. Hoe hoger dit getal, hoe beter de verrekijker het beeld helder kan krijgen. De lichtsterkte is uit te rekenen door de uittredepupil met zichzelf te vermenigvuldigen. In het geval dat deze 7 is, dan hebben we te maken met een lichtsterkte van 49. Een lichtsterkte van boven deze waarde is alleen geschikt voor nachtwerk.

Coating

De coating is van essentieel belang voor de kwaliteit van de verrekijker. Een coating is een dun laagje welke is aangebracht op de lens. Doordat de coating reflectie van licht voorkomt wordt de kwaliteit van het beeld verbeterd. Daarnaast zijn er nog aparte coatings die de verrekijker kunnen beschermen tegen vocht en vuil.